«

»

Apr 15

Dificultatea de a face lucrurile bine pentru toată lumea

    În miezul zilei, un tată merse pe străzile prăfuite dintr-un oraș de câmpie, împreună cu fiul său și un măgar. Tatăl încălecase pe măgar iar băiatul îl conducea. ”Bietul copil, spuse un trecător. Picioarele lui mici și scurte încearcă să țină pasul cu măgarul. Cum poate omul acela să șadă atât de leneș pe măgar, când vede că băiatul se ostenește?” Tatălui  îi merse direct la inimă aceste cuvinte, coborî de pe măgar la colțul următor și îl lăsă pe băiat să urce.  Dar nu trecu mult, până când un trecător ridică iar privirea și spuse: ”Ce rușine! Obrăznicătura stă acolo ca un sultan, în timp ce bietul și bătrânul său tată stă alături.”  Această remarcă îl duru pe băiat foarte mult și îi ceru tatălui să stea dinapoia lui, pe măgar. ”Ai mai văzut vreodată asa ceva? murmură o femeie. O asemenea cruzime față de animale. Spatele bietului măgar se lasă și neisprăvitul acela bătrân cu fiul său stau tolăniți ca și cum ar fi un divan- biata creatură!”  Cei țintiți de asprimea vorbelor, se uitară unul la celălalt și, fără să spună un cuvânt, coborâră de pe măgar. Dar abia făcuseră câțiva pași, când un străin făcu haz de ei, spunând: ”Mulțumesc cerului că nu sunt așa de prost. De ce vă plimbați măgarul când nu vă e de nici un folos, când nici măcar nu duce pe vreunul din voi?”

    Tatăl îndesă o mână de paie în gura măgarului și își lăsă mâna pe umărul fiului său: ”Indiferent ce facem, există cineva care nu este de acord. Cred că trebuie să știm noi singuri ce credem că este bine.” – Nossrat Peseschkian ”Povești orientale ca instrumente de psihoterapie”

    Zi frumoasă!

 

 

 

Psiholog-psihoterapeut Nina Jurca

Tel. 0722 535 447

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>